Đối tác phát triển
quc1qc5QC3qc4qu4
TIN TỨC

Cơ chế hoạt động bộ đệm trong Wowza

Cơ chế hoạt động bộ đệm trong Wowza
Giới thiệu cơ chế hoạt động bộ đệm trong phần mềm WOWZA STREAMING ENGINE

Wowza Media Cache là một cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm chạy trên phần mềm máy chủ đa phương tiện Wowza Streaming Engine ™. Nó được thiết kế để lưu vào bộ nhớ đệm nhằm tăng hiệu quả các nội dung video theo yêu cầu (VOD) có dung lượng lớn. Nó có thể lưu trữ nội dung từ nhiều nguồn khác nhau thông qua hệ thống tệp lưu trữ hoặc thông qua các yêu cầu HTTP thông thường đến máy chủ web hoặc máy chủ lưu trữ. Nó cũng có thể được sử dụng với quy trình làm việc DVR của máy chủ biên (edge server) để lưu nội dung vào bộ đệm ẩn từ một ứng dụng máy chủ gốc đang chạy Wowza nDVR.

Cách hoạt động của Media Cache

Wowza Media Cache khác với hầu hết các bộ nhớ đệm thông thường ở cách nó lưu trữ nội dung. Với bộ đệm thông thường, nội dung chỉ được lưu vào bộ đệm một lần sau khi tải xuống hoàn toàn. Điều này rất kém hiệu quả đối với các tệp VOD dung lượng lớn và trong hầu hết các trường hợp, các tệp này quá lớn để bộ nhớ đệm thông thường có thể xử lý. Wowza Media Cache chỉ lưu trữ nội dung thực sự được yêu cầu. Nếu người dùng chỉ xem một phần ngắn của tệp, thì chỉ phần đó được lưu vào bộ nhớ đệm. Khi một người dùng khác xem cùng một nội dung, ban đầu họ sẽ nhận được nội dung được lưu trong bộ nhớ cache và sau khi họ xem hết nội dung đã lưu trong bộ nhớ cache, Media Cache sẽ tự động bắt đầu lưu nội dung mới vào bộ nhớ cache. Khi nội dung không được xem trong một khoảng thời gian thiết lập sẵn, nội dung đó sẽ tự động được xóa khỏi bộ nhớ cache để nhường chỗ cho nội dung mới.

Nguồn Media Cache

Nhiều nguồn nội dung có thể được cấu hình trong Media Cache và mỗi nguồn có thể được truy cập riêng biệt bởi các ứng dụng được bật để sử dụng Media Cache. Hiện tại có hai loại nguồn: nguồn dựa trên HTTP và nguồn dựa trên tệp.

Nguồn HTTP

Nguồn Media Cache dựa trên HTTP được sử dụng phổ biến nhất. Nói chung, bất kỳ hệ thống lưu trữ dựa trên web nào hỗ trợ các yêu cầu HTTP HEAD và các yêu cầu Range HTTP đều có thể được sử dụng làm nguồn HTTP. Đây có thể là mạng lưu trữ hoặc máy chủ HTTP độc lập. Hiện tại, Media Cache xác thực trực tiếp với Amazon S3, Microsoft Azure và Google Cloud Storage. Khi nội dung được yêu cầu lần đầu tiên, Media Cache sẽ gửi một yêu cầu HTTP HEAD đến máy chủ lưu trữ để lấy thông tin về nội dung. Sau đó, nó sẽ gửi một loạt các yêu cầu HTTP Range để lấy nội dung thực.

Nguồn dựa trên tệp

Các máy chủ lưu trữ từ xa được kết nối với Wowza Streaming Engine như một hệ thống tệp được nối mạng có thể được sử dụng làm nguồn dựa trên tệp. Media Cache truy xuất nội dung từ hệ thống tệp giống như cách mà Wowza Streaming Engine sẽ truy xuất trực tiếp; tuy nhiên, nó hoạt động hiệu quả hơn bằng cách chỉ truy xuất nội dung một lần thay vì mỗi khi người chơi yêu cầu. Điều này làm giảm số lượng yêu cầu đến máy chủ lưu trữ được nối mạng.

^ Về đầu trang